Mobile Legends: Bang Bang

 Forgot password?
 Register now.
View: 595|Reply: 0
Collapse the left

[Mod Post] Patch Notes 1.5.72 [Advanced Server] - Tagalog Version

[Copy link]
Post time 2021-4-18 07:11 PM | Show all posts |Read mode


Mula sa mga Designers

Sa update na ito, aming ilalagay ang maraming pagbabago sa karamihan ng equipment-related content sa kasunod na season. Aming inaasahan na ang mga makabagong equipment ay magdudulot ng mas maayos na gaming experience para sa mga bayani ng magkakaibang role, at magbibigay-buhay ito sa battlefield. Sa mga susunod na bersyon, patuloy kaming maglalagay ng adisyonal na pagbabago pati na ang pagkakaroon ng isahang pagbabago sa mga bayaning apektado. Aming tinatanggap kayo na subukan ang bagong content at ipamahagi ang iyong suhestiyon o feedback!

Para masiguro ang testing para sa mga pagbabago sa kagamitan ay maayos, aming ire-reset ang inyong customized builds sa bagong default recommendation. (Aming plano na ilagay ang ilang reset sa buong panahon ng testing, at kami ay humihingi ng paumanhin para sa inconvenience na dinulot nito). Ikaw ay malayang i-set ang sarili mong build recommendation pagkatapos mong makuha ang bagong mga kagamitan.

Ang mga sumusunod ay kabuuan ng mga pagbabagong nangyari. (Mangyaring basahin ang “Equipment” section sa ilalim nito para sa mga detalye.)

1. Ang tatlong nakaraang kategorya ng equipment (Jungling, Roaming, at Movement) ay pinagsama sa isa. Ginawa namin na ang mga jungler at roamer ay magakakaroon ng mas maraming slot para ilagay ang equipment na kanilang pipiliin. (Aming inilagay din ang iba’t-ibang pamimilian sa mga sitwasyon sa loob at labas ng labanan, pati na ring ang optimized na lohika ng mga tips na lalabas sa matchmaking lobby).

2. Ngayon na magkakasama na sila sa isa, ang Jungle at Roaming equipment upgrades ay hindi na nangangailangan ng Gold. Sa halip, kailangan mong makamit ang requirements para i-upgrade sila at makuha ang bagong abilities.

3. Nagdagdag kami ng 3 bagong equipment items: mayroong Vengefule Battleax na sulit sa mga Fighter heroes, ang Shadow Twinblades para sa Mage/Assassins, at ang Radiant Armor na binabawasan ang sustained Magic Damage.

4. Aming in-adjust ang halaga at lohika ng higit kumulang lampas 10 na pre-existing equipment items. Sa paggawa nito, aming inaasahan na ang mga functions at roles ng bawat item ay mas klaro.

5. Kasama ng mga pagbabago sa equipment, aming in-optimize ang damage algorithms. Inaasahan namin na ito ay bubuhayin ang alokasyon ng stratehiya ng Attack/Defense attributes: ang percentages ay aming inuna kaysa sa fixed values sa pagkalkula ng Penetration, at Defense ay maaring bumaba sa negatibong halaga (aming pagtutuunan ito ng pansin sa magiging epekto nito sa heroes, lalo na ang mga Tank, at magkakaroon ng pagbabago kung kinakailangan).8 Libreng Bayani: Oras ng Server 04/16/2021 05:01:00 hanggang 04/23/2021 05:00:00 (I-tap ang Settings button sa bandang taas-kanang bahagi ng main page para tignan.)

Bruno, Popol and Kupa, Minotaur, Irithel, Thamuz, Uranus, Faramis, Granger

6 Esktra Starlight Member na Bayani: Karina, Lesley, Hylos, Leomord, Terizla, Dyrroth

Gumamit ng (↑) (↓) (~) para mag-indika ng pagpapalakas, pagpapahina, at pagbabago.

[Revamped Karina] (↓)
Aming binalik ang kanyang kapabilidad na iwasan ang close-range Basic Attacks na gagana para i-improve ang kaniyang survivability, at maging kapaki-pakinabang sa ilang sitwasyon. Ang kaniyang damage ay pinahinaan ng bahagya.

[Skill 1 - Dance of Blades] (~):
Bagong Effect: Ang lahat ng Basic Attack ay maari nang masalag. Kapag sinasalag ang close-range Basic Attack, si Karina ay magdudulot ng Reflect Damage sa maliit na range.

Reflect Damage: 150-300 +45% Magic Power → 100-200 +30% Magic Power

[Skill 3 - Shadow Assault] (↓):
Damage: 470-770 +180% Magic Power → 450-750 +160% Magic Power

[Phoveus] (~)
Aming inaasahan na ito ay magdudulot ng magandang experience para sa kalaban sa paglaban sa kaniya, ngunit hindi sa hangganan na siya ay maiiwanang mas mahina bilang resulta.

[Skill 1 - Malefic Terror] (~):
Skill Charge Time: 9-7.5s → 7.5-6s
Base Shield: 350-950 → 250-750
Shield Duration: 2s → 3s
Dagdag Movement Speed: 20% → 25%

[Skill 2 - Astaros Eye] (↑):
Cooldown: 15-12.5s → 13.5s

[Skill 3 - Deity Force] (↓):
Ang pag-track ng kalaban ay ipapakita na ang kanilang lokasyon at ang oras nang i-tap ang button, salungat ng kanilang lokasyon.

[Bane] (↑)
Dinagdagan ng bahagya ang kaniyang lakas.

[Passive - Shark Bite] (↑):
Damage: 125-160% Physical Attack → 130-165% Physical Attack
Inayos ang isyu kung saan hindi ma-cast ang enhanced Basic Attacks sa creeps.

[Skill 1 - Crab Claw Cannon] (↓):
Binawasan ng bahagya ang skill frontswing time.

[Damage Calculation Adjustments]

1. Ang minimum Physical/Magic Defense ng kalaban 0 → -60

2. Kapag ang parehas na porsyento at fixed-value Penetration ay umeepekto, ang algorithm ng porsyento ay uunahin bago ang fixed value.

3. Ang lahat ng deskripsyon ukol sa HP Regen reduction ay pinalit sa HP Regen at Shield reduction. (Ang aktwal na epekto ay mananatiling parehas, ang kanilang deskripsyon lamang ang in-improve).

[Equipment Purchase Adjustments]
Dinagdag ang restriksyon na maglilimita sa mga manlalaro na bumili ng isang set ng Footwear (kapag ginamit ang Retribution, ikaw ay limitado na bilihin ang Jungling Footwear; kung hindi man, maari mong bilihin ang isang set ng common o Roaming Footwear).

[Jungling/Roaming Equipment]: Ang Movement Speed at advanced effects mula sa Jungling/Roaming Footwear ay parehas n amula sa common Ftoowear; ang dinagdag lamang ay ang Jungling/Roaming-related abilities.

[Battle Spell Adjustments]

[Retribution] (~)
Bagong Effect: Kapag mayroon kang Retribution, ikaw ay makakatanggap ng creep reward bonus, habang ang rewards mula sa minions ay binawas. Ang pagkamit ng bilang ng creep kills or hero kills/assists ay iu-unlock ang advanced skills (base sa Jungling Footwear na binili), at aalisin ang minion reward reduction.


[Advanced Retribution Skills] (~)

[Ice Retribution]
Maaring gamitin laban sa bayani, nagdudulot ng maliit na halaga ng True Damage at i-aabsorb ang Movement Speed ng kalaban sa loob ng 3s.

[Flame Retribution]
Maaring gamitin laban sa bayani, nagdudulot ng maliit na halaga ng True Damage at i-aabsorb ang Physical Attack at Magic Power ng kalaban sa loob ng 3s.

[Bloody Retribution]
Maaring gamitin laban sa bayani, nagdudulot ng maliit na halaga ng True Damage at i-aabsorb ang HP ng kalaban sa loob ng 3s.


[Advanced Roaming Skills] (~)

[Conceal]
Dinagdagan ng husto ang Movement Speed boost.

[Encourage]
Binawasan ang Movement Speed boost. Ang bilang ng increased attributes ay tinaasan, sila din ay enhanced na din.

[Favor]
Bagong skill. Sa mga interval, ang kasunod na pagkakataon na gamitin ang hero ang kanilang healing o shield skill, ito ay magsto-store ng HP para sa kalapit kakampi na mayroong pinaka mababang HP. (Ang Regen Skills ay hindi tinitrigger ang epekto nito.)

[Dire Hit]
Bagong ability. Sa mga interval, ang kasunod na pagkakataon na magdulot ng damage ang bayani sa kalaban at hinayaan ito na mababa sa 30% ang HP, sila ay magdudulot ng ekstra Magic Damage na katumbas ng proporsyon ng Max HP ng kalaban.


[New Equipment]

[Vengeful Battleax]
[Attributes]:
+55 Physical Attack, +550 HP, +10% CD Reduction

[Unique Passive - Berserk]:
Papasok ng battle stance sa pagdulot ng damage sa kahit anong kalaban. Ito ay dadagdagan ang Physical Attack ng bayani ng 8 at Physical Penetration ng 4 bawat segundo sa loob ng 3s, hanggang 8 stacks; sa full stacks, magdudulot din ito ng dagdag 20% Movement Speed.

[Shadow Twinblades]
[Attributes]:
+70 Magic Power, +10% Magic Lifesteal, +5% CD Reduction

[Unique Passive - Assassination]:
Kapag walang natatanggap na damage o nadudulot na damage sa loob ng 5s, ang kasunod na Basic Attack ay magdudulot ng ekstra na Magic Damage na katumbas ng 200 + 50% ng Magic Power ng Bayani at magdudulot ng 40% slow effect sa target sa loob ng 1.5s.

[Radiant Armor]

[Attributes]:
+800 HP, +45 Magic Defense, +6 HP Regen

[Unique Passive - Holy Blessing]:
Dadagdagan ang Magic Damage Reduction ng sarili ng 3-10 sa pagtanggap ng Magic Damage (naaayon sa level), na tatagal ng 3s at magsta-stack hanggang 8.

[Hunter's Footwear] (~)
[Unique Passive - Hunter]:
Pagkatapos magdulot ng damage sa creep, sila ay makakatanggap ng 3s na sustained damage.

[Roamer's Footwear] (~)
[Unique Passive - Thriving]:
Ang extra rewards na makukuha mula sa kill/assist at extra rewards na makuka kapag mayroon kang pinakamababang Gold/EXP ay mananatiling parehas.

Bagong Effect: Kapag hindi ikaw ang isa sa pinakamababang Gold/EXP sa iyong koponan, ito ay magdudulot ng maunting halaga ng Gold o EXP sa kakampi (isang hero lamang ang mag-eenjoy sa epekto ng Thriving bawat oras).

[Unique Passive - Blessing]:
Kapag ang total amount ng Gold na nakuha sa Thriving ay nakamit ang isang halaga, isang libreng Roaming skill ay makukuha ng awtomatiko (base sa Roaming Footwear na binili). Ang Gold ay magpapatuloy na makuha mula sa Thriving para maenhance ang skill na ito.


[Equipment Adjustments]
[Golden Staff] (~)
Physical Attack: 65 → 55
Attack Speed: 30% → 20%

[Unique Passive - Endless Strike]:
Bagong Effect: Ang ikatlo na Basic Attack ay itritrigger ang extra damage nang doble, bawat oras ay magdudulot ng Physical Damage na katumbas ng 20% ng Physical Attack.

[Blade of the Heptaseas] (~)
[Unique Passive - Ambush]:
Extra Damage ng enhanced Basic Attacks: 240 +60% Physical Attack → 160 + 40% Physical Attack

Bagong Effect: Magdudulot ng 40% slow effect sa kalaban sa loob ng 1.5s.

[Demon Hunter Sword] (↓)
[Unique Passive - Devour]:
Physical Lifesteal na dagdag sa bawat Basic Attack: 3% → 2%

[Haas's Claws ] (↑)
[Unique Passive - Insanity]:
Trigger condition: kapag mababa sa 40% ang HP → kapag mababa sa 50% ang HP

Dagdag Physical Lifesteal: 10% →15%

[Blood Wings] (↑)
[Unique Passive - Guard] (revamped):
Makakatanggap ng Shield na katumbas ng 200% ng Magic Power. Makakatanggap ng panibago 30s pagkatapos itong masira.

[Enchanted Talisman] (↑)
  [Unique Passive - Mana Spring]:
Max CD Reduction ay dinagdagan ng 5%.

[Blade Armor] (~)
[Unique Passive - Vengeance]:
Damage Reflected: 25% enemy's Physical Attack → 25% damage na dinulot sa oras na ito (bago ang damage reduction)

[Queen's Wings] (~)
[Unique Passive - Demonize]:
Ang damage ay binawasan ng 30% at ang Physical Lifesteal ay dinagdagan ng 40% → Damage reduced ay binawasan ng 20% at ang Spell Vamp ay dinagdagan ng 30%.

[Thunder Belt] (~)
[Unique Passive - Thunderbolt]:
Enhanced Basic Attack Damage: True Damage 2% of Max HP → True Damage katumbas ng 5% ng extra Max HP

Slow Effect ng Enhanced Basic Attack: 60% → 40%-80% (naaayon sa extra Max HP) sa loob ng 1s.

[Dominance Ice] (↑)
[Unique Passive - Arctic Cold]:

Tinanggal ang slow effect.

Bagong Effect: Binabawasan ng 50% ang Shield at HP Regen ng kalaban na kalaban (maliban sa mga apektado ng “Life Drain”).

[Twilight Armor] (↑)
[Active Skill - Defiance](pinalitan mula sa Passive sa Active Skill):

Sa bawat gamit, ang instance ng Physical Damage na matatanggap ay hindi lalampas ng 900. Binabawas nito ang duration na maaring macontrol ang bayani ng 30% sa loob ng 3s. Mayroong 60s cooldown. [Antique Cuirass] (↓)
  [Attributes] :
HP Regen: 6 → 2

[Athena's Shield] (↓)
  In-optimize ang equipment build path.

[Attributes]:
HP Regen: 4 → 2


Sign up now, Make more friends, Enjoy with more features, Let you easily Fun Community.

You have to Login for download or view attachment(s). No Account? Register

x
You have to log in before you can reply Login | Register now.

Points Rules

Mobile Phone Version|Dark Room|Mobile Legends: Bang Bang Official Forum

2023-2-6 03:42 PM GMT+8

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list