Mobile Legends: Bang Bang

 Forgot password?
 Register now.
View: 700|Reply: 0
Collapse the left

[Mod Post] Patch Notes 1.5.80 [Advanced Server] - Tagalog Version

[Copy link]
Post time 2021-5-19 10:25 PM | Show all posts |Read mode


Mula sa mga Designers

Sa bersyong ito, aming binago ang napakaraming battle content kasama ang mga bagong equipment at pagbabago sa equipment, ang mekanismo ng “Mythic Battlefield”, ang pagbabago sa Defense algorithm, ang revamped Sun, at iba pa. Aming malugod na sasalubungin ang kahit anong opinyon at suhestiyon na maaring mayroon kayo pagkatapos masubukan silang lahat.[Revamped Sun]
Naniniwala kami na ang lahat ay nakita na ang revamped Karina. Ngayon, aming pinalakas ang isa pang popular na bayani mula sa “Reforge Your Legend” Event: Sun.

Aming dinagdag din ang Blink skill na magpeperform na tulad ng Endless Variety. Bibigyan nito si Sun na abilidad na lituhin ang mga kalaban at tumakas mula sa laban. Aming in-improve ang Instantaneous Move damage, na magdudulot ng AoE damage para palakasin ang Burst ability ni Sun at ang abilidad na makapag-clear ng minion waves. Aming inaasahan na ang mga pagbabagong ito ay gagawing bilang “Monkey King” ng Lawn of Dawn muli si Sun.

[Skill 1 - Endless Variety]
Si Sun ay ihahagis ang kaniyang Golden Staff patungo sa ninais na direksyon, na magdudulot ng damage sa kalaban sa daan at pababagalin sila. Sa pagkakatama sa heroes o creeps, ito ay magtra-transform bilang isang Doppelganger na susugudin ang kalaban.

Ang Golden Staff ay magtra-transform sa Doppelganger sa dulo ng path nito kapag walang natamaang hero o creeps.

[Skill 2 - Swift Exchange] (Bago)
Ihahagis ni Sun ang kaniyang Golden Staff patungo sa ninais na direksyon, na magdudulot ng damage sa kalaban sa daan at pababagalin sila. Sa puntong ito, si Sun ay manggagawa ng Doppelganger para lituhin ang mga kalaban, habang siya ay papasok sa stealth mode at sasama sa kaniyang lumilipad na Golden Staff. Kapag narating nito ang destinasyon, sasaluhin niya ito at magpapakita. Ang pagtama ng kalabang hero sa daan ay patitigilin ang paglipad nito at palalabasin si Sun.

Ang skill na ito ay matututunan kasabay ng kaniyang Skill 1, at paghahatian ang cooldown at skill level bonuses nito.

[Skill 3 - Instantaneous Move]
Si Sun at ang kaniyang Doppelganger ay magdudulot ng instantaneous na atake laban sa ninais na kalaban, na magdudulot ng damage sa target at mga nasa likod nito.

Ang mga Doppelganger na mula sa Skill 1 at Skill 2 ay gagawin din ang skill nito kasabay ng paggamit ni Sun.

Tinanggal ang Movement Speed Boost kay Sun at sa kaniyang ,ga Doppelganger.

Ang skill values ni Sun ay binago nang naayon sa mga pagbabagong ito.

[Passive]
Binawasang Physical Defense: 6% kada stack → 4% kada stack

Gumamit ng (↑) (↓) (~) para mag-indika ng pagpapalakas, pagpapahina at pagbabago.

[Revamped Alpha] (~)

[Ultimate] (~):
1. Binawasan ng bahagya ang lawak ng skill range.
2. Ang Physical Attack Bonus para sa AoE Attack Damage ni Beta 40% → 60%

8 Libreng Bayani: Server Time 5/14/2021 05:01:00 hanggang 5/21/2020 05:00:00 (I-tap ang Settings button sa bandang taas-kanang bahagi ng main page para tignan.)
Franco, Benedetta, Bane, Jawhead, Hilda, Cecilion, Esmeralda, Faramis

6 Ekstra Starlight Member na Bayani: Argus, Selena, Lapu-Lapu, Aldous, Alpha, Yi Sun-shin

[Equipment]
Sa update na ito, aming ilalagay ang ilang pagbabago sa karamihan ng equipment-related content sa kasunod na season base da aming data mula sa mga nakaraang test. Aming inaasahan na ang mga updated equipment ay magbibigay ng mas magandang gaming experience para sa mga heroes ng ibang roles, pati na rin ang bagong buhay na dulot nito sa battlefield. Ang ilang equipment ay nasa testing phase pa at ipapakilala sa mga susunod na bersyon.

Aming in-outline ng hiwalay ang ilang pangunahing pagbabago sa mga equipment para ang mga players na nakasanayan ang previously-adjusted equipment ay maiintindihan ang mga pagbabago sa edisyong ito.

Para masigurado na ang testing sa round ng equipment updates na ito ay maayos, aming muling ire-reset ang iyong customized build sa bagong default recommendations. Ikaw ay malayang i-set ang iyong sariling build recommendation pagkatapos maintindihan ang updated equipment.

Ang mga sumusunod ang overview ng ilang pagbagagong naganap. (Mangyaring basahin ang “Equipment” section sa ilalim para sa mga karagdagang detalye.)

1. Ang nakaraang kategorya ng equipment (Jungling, Roaming, at Movement) ay pinagsama. Ginawa namin ito para ang mga junglers at roamers ay mas maraming slots para san ais nilang equipment. (Amin ding nilagay ang magkakaibang selection methods sa mga pagkakataon sa loob at labas ng labanan, pati na rin ang pag-optimize sa logc para sa relevant tips na lalabas sa matchmaking lobby).

2. Ngayon pinagsama sila, ang Jungling at Roaming equipment upgrades ay hindi na nangangailangan ng Gold. Sa halip, kailangan mong makamit ang ilang requirements para ma-upgrade sila at makuha ang makabagong abilidad.

3. Aming dinagdag ang 3 bagong equipment item: ang Vengeful Battleax na sakto sa mga Fighter heroes, ang Shadow Twinblades para sa Mage/Assassins, at ang Radiant Armor na binabawasan ang sustained Magic Damage.

4. Aming binago ang values at logic ng lampas sa 10 pre-existing equipment items. Sa paggawa nito, aming inaasahan na ang mga function at roles ng bawat item ay mas malinaw.

[Bagong Equipment]

[Vengeful Battleax]
[Attributes]:
+55 Physical Attack, +550 HP, +10% CD Reduction

[Unique Passive - Berserk]:
Papasok sa battle stance sa pagdulot ng damage sa kahit anong enemy unit. Dadagdagan nito ang Physical Attack ng 8 at ang Physical Penetration ng 4 kada segundo sa loob ng 3s, hanggang 8 stacks (ang epektong ito ay makakalahati kapag gamit ng Marksman, Mage, o Support); sa full stacks ay dadagdagan nito ang Movement Speed ng 20%.

Ang pagbabago base sa Patch 1.5.74: Ang effects ay kalahati kapag gamit ng Marksman, Mage, o Support.

[Shadow Twinblades]
[Attributes]:
+70 Magic Power, +10% Magic Lifesteal, +5% CD Reduction

[Unique Passive - Assassination]:
Kapag walang natatanggap na damage o nadudulot sa loob ng 5s, ang kasunod na Basic Attack ay magdudulot ng ekstra na Magic Damage na katumbas ng 200 + 50% ng Magic Power ng hero, at magdudulot ng 40% slow effect sa target sa loob ng 1.5s.

[Radiant Armor]
[Attributes]:
+800 HP, +45 Magic Defense, +6 HP Regen

[Unique Passive - Holy Blessing]:
Dinadagdagan ang Magic Damage Reduction ng 3-10 sa pagtanggap ng Magic Damage (naaayon sa level), na tatagal ng 3s, na hanggang 8 stacks.

[Hunter's Footwear] (~)
[Unique Passive - Hunter]:
Pagkatapos magdulot ng damage sa creeps, sila ay makakatanggap ng 3s na sustained damage.

[Roaming Footwear] (~)
[Unique Passive - Thriving]:
Ang ekstra na rewards na makukuha mula sa assist at ekstra na reward na makukuha kapag ikaw ang may pinakamaunting Gold/EXP ay mananatili.

Bagong Effect: Kapag hindi ikaw ang may pinakamababa na Gold/EXP sa iyong team, ito ay magdudulot ng mababang halaga ng Gold o EXP sa kakampi (isang hero lamang kada team ang maaring ma-enjoy ang Thriving’s effect sa isang pagkakataon).

[Unique Passive - Blessing]:
Kapag ang total amount ng Gold na nakuha mula sa Thriving ay nakamit ang isang halaga, ang isang free advanced Roaming Skill ay awtomatikong makukuha (base sa Roaming Footwear na binili). Ang Gold ay patuloy na makukuha mula sa Thriving para palakasin ang skill na ito.


[Equipment Adjustments]

[Blade of the Heptaseas] (~) [Unique Passive - Ambush]:
Extra Damage ng enhanced Baisc Attacks: 240 +60% Physical Attack → 160 + 40% Physical Attack

Bagong Effect: Magdudulot ng 40% slow effect sa target sa loob ng 1.5s.

[Haas's Claws] (↑)
[Unique Passive - Insanity]:
Trigger condition: kapag mababa sa 40% ang HP → kapag mababa sa 50% ang HP
Dagdag Physical Lifesteal: 10% → 15%

[Blood Wings] (↑)
[Unique Passive - Guard] (Revamped):
Makakakuha ng Shield na katumbas ng 200% Magic Power. Makakakuha ng panibago 30s pagkatapos nitong masira.

[Enchanted Talisman] (↑)
[Unique Passive - Magic Mastery]:
Max CD Reduction ay dinagdagan ng 5%.

[Queen's Wings] (~)
[Unique Passive - Demonize]:
Damage taken ay binawasan ng 30% ang Physical Lifesteal ay dinagdagan ng 40% → Damage taken ay binawasan ng 20% ang Spell Vamp ay dinagdagan ng 30%.

[Thunder Belt] (~)
[Unique Passive - Thunderbolt]:
Enhanced Basic Attack Damage: True Damage katumbas ng 2% ng Max HP → True Damage na katumbas ng 5% ng extra Max HP

Slow Effect ng Enhanced Basic Attacks: 60% → 40%-80% (naaayon sa extra Max HP gained) ng 1s.

[Dominance Ice] (↑)
[Unique Passive - Arctic Cold]:
Tinanggal ang slow effect.

Bagong Effect: Binabawasan ang 50% ng Shield at HP Regen ng kalapit na kalabang bayani (hindi kasama ang mga apektado ng “Life Drain”).

[Malefic Roar] (↑)
[Unique Passive - Armor Buster] (Revamped)
Dinadagdagan ng 0.05% ang Physical Penetration sa kada point ng Physical Defense ng kalaban kapag nagdudulot ng damage sa kanila, hanggang 20%.

[Divine Glaive] (~)
[Unique Passive - Spellbreaker] (Revamped)
Dinadagdagan ng 0.05% ang Magical Penetration sa kada point ng Physical Defense ng kalaban kapag nagdudulot ng damage sa kanila, hanggang 20%.

[Antique Cuirass] (↓)
[Attributes]:
HP Regen: 6 → 2

[Athena's Shield] (↓)
In-optimize ang equipment build path.
[Attributes]:
HP Regen: 4 → 2

[Battlefield]
1. Ang Respawn Time ngayon ay hanggang 90s, mas mababago sa paglipas ng panahon.

Mayroong pagbabago sa pagitan ng mga players ng magkakaibang Rank at ang kanilang Emblme levels. Ang paggamit ng same set of values ay naging mas hindi bagay sa ilang complex battlefield environment. Dahil dito, aming napagdesisyunan na i-consder ang ilang patakaran ng traditional sports tournaments (na ang pagbabago ay ginawa sa mga patakaran ng magkakaibang tournaments sa isang sport), para magdulot ng mas magandang experience para sa mga players ng kada Rank. Ang battlefield values ay paghihiwalayin nang naayon sa magkaibang rank ng mga players.

Una, magse-set kami ng tournament mode at Mythic Ranked Mode na hiwalay sa ibang 5v5 modes. Sa paglahok sa tournaments at Mythic Ranked matches, ikaw ay papasok sa makabagong “Mythic Battlefield”, na kung saan ang Turrets, creeps at minions, at iba pang element ay magiging kakaiba mula sa ibang mode. Aming patuloy na i-kokonsidera ang hiwalay na pagbabago sa iba pang Ranks sa hinaharap. Aming inaasahan ng paggawa nito ay hindi maapektuhan ang core gameplay, at sa halip ang mga pagbabagong ito ay makakamit ang target groups nang mas epektibo nang walang naapektuhang ibang player. Aming patuloy na babaguhin at susubukan ito sa Advanced Server bago ilabas ang “Mythic Battlefield” sa Official Server. Ang lahat ng players ay welcome na magbigay ng kahit opinyon at suhestiyon na mayroon ka sa proseso. Ayon sa Advanced Server’s Testing Requirements, aming sinet ang “Mythic Battlefield” na maging available sa Elite Ranked matches o mas mataas na rank pansamantala. Ang rank ng ranked match ay made-desisyunan ng player na may pinakamataas na rank sa lobby.

2. Ang mga sumusunod na content ay applicable lamang sa “Mythic Battlefield”:

Kapag ang Gold Lane Turrets ay mayroong Energy Shield, ang kalapit na allied hero ay makakatanggap ng damage reduction: 15% → 25%.

HP ng Inner Turrets: 5500 → 6000

[Damage Calculation Adjustments]
1. Minimum Physical/Magic Defense ng kalaban: 0 → -60

2. Kapag ang parehas na percentage at fixed-value Penetration ay in-effect, ang algorithm ay uunahin ang percentage bago ang fixed value.

[Equipment Purchase Adjustments]
1. Dinagdag ang bagong restriction na maglilimita sa players na bumili ng isang set ng Footwear (kapag ikaw ay gumagamit ng Retribution, ikaw ay limitado na bumili ng Jungling Footwear; o kaya nama nay maari kang bumili ng isang set ng common o Roaming Footwear).

2. [Jungling/Roaming Equipment]: Ang Movement Speed at advanced effects mula sa Jungling/Roaming Footwear ay eksakto na sa mga common Footwear. Dinagdag ang Jungling/Roaming-related abilities,

3.Bagong rule: Ang presyo ng lahat ng Footwear ay 0.

[Battle Spell Adjustments]
[Retribution] (~)
Bagong Effect: Kapag mayroon kang Retribution na gamit, makakatanggap ka ng creep reward bonus habang ang rewards mula sa minions ay binawasan. Ang pagkamit ng bilang ng creep kills o hero kills/assist ay iu-unlock ang advanced skills (base sa Jungling Footwear na binili), at ititigil ang minion reward reduction.

Pagbabago ay base sa Patch 1.5.74:
Maaring i-level up sa pagkamit ng 10 stacks. (Ang rewards mula sa minions ay hindi mababawasan sa pagkamit ng 20 stacks).

[Advanced Retribution Skills] (~)
[Ice Retribution]
Maaring gamitin sa kalaban, na magdudulot ng maliit na halaga ng True Damage at ia-absorb ang Movement Speed mula sa kalaban sa loob ng 3s.

[Flame Retribution]
Maaring gamitin sa kalaban, na magdudulot ng maliit na halaga ng True Damage at ia-absorb ang Physical Attack at Magic Power mula sa kalaban sa loob ng 3s.

[Bloody Retribution]
Maaring gamitin sa kalaban, na magdudulot ng maliit na halaga ng True Damage at ia-absorb ang HP ng kalaban para sa self-healing sa loob ng 3s.

Ang pagbabago ay base sa Patch 1.5.74:

[Bloody Retribution] (↑):
Lifesteal: 10% → 12%
Damage Type: Magic Damage → True Damage

Advanced Roaming Skills] (~):
[Conceal]
Movement Speed boost ay dinagdagan ng husto. increased. increased. [Encourage] increased. Ang Movement Speed Boost ay binawasan. Ang bilang ng increased attributes ay tinaasan, inenhance din ito. increased. increased. [Favor] increased. Bagong skill. Sa set intervals, ang kasunod na pagkakataon na ang hero ay gumamit ng healing or shield skill, ito ay magre-restore ng ilang HP sa kalapit hero na may pinakamababa na HP. (Ang Regen skills ay hindi tinitrigger ang effect nito). increased. increased. [Dire Hit] increased. Bagong skill. Sa set intervals, ang kasunod na pagkakataon na ang hero ay magdulot ng damage sa target at iniwan itong mababa sa 30% ang HP, sila ay magdudulot ng extra Magic Damage na katumbas ng proportion sa max HP ng kalaban.

Ang pagbabago ay base sa Patch 1.5.74:

[Dire Hit] (↑):
Cooldown: 30s → 15s
Ang Damage ratio ay mananatiling parehas, habang ang type ay binago sa half Physical Damage at half Magic Damage.
1.In-improve ang speed na kung saan ang ilang system inerfaces mula sa main screen ay maaring buksan, at nagdagdag ng opening animations sa ilan.

2. Para mapaliit ang view obstructions, ang settings interface ay binago sa isang popup screen kapag ikaw ay nasa laban. Maari mon a ding i-adjust ang opacity ng screen.

3. Ang Practice Mode at Tutorial Stages ay pinagsama sa isang bagong interface sa mode selection screen.
1. Inayos ang isyu kung saan ang view ni Angela ay hindi malo-lock sa target kapag ginagamit ang kaniyang Ultimate.

2. Inayos ang isyu, sa ilang pagkakataon, ang vision ni Gloo ay hihina habang ginagamit ang kaniyang Ultimate.

3. Inayos ang isyu kung saan ang advanced Retribution ay magdudulot s aiyo ng buffs kapag ginamit sa minions o creeps.

4. Inayos ang isyu kung saan ang Jungling Equipment skill na “Hunter” ay magdudulot ng extra damage sa minions.

5. Inayos ang isyu ng damage mula sa Cursed Helmet skill na “Sacrifice” ay makakatanggap ng Spell Vamp buffs.

6. Inayos ang isyu kung saan pagkatapos i-basic attack ang isang creep, ang bayani ay hindi awtomatikong aatakehin ang creep nang walang manual operation.

7. Inayos ang isyu kung saan ang Mark ng opponents ay maaring gamitin para i-refresh ang skill cooldown kapag ang parehas na sides ay may Selena.

8. Karagdagang optimizations: Ang skill indicator na kakailangan kang pumili ng cast direction ay awtomatikong bababa kapag ito ay itong slinide pababa o palayo ng screen. Sa ngayon, ang pagbabagong ito ay nasa mga skills ng mga sumusunod na bayani:
Brody, Gloo, Akai, Bane, Rafaela, Gord, Sun, Alpha, Ruby, Cyclops, Lapu-Lapu, Vexana, Roger, Alice, Karrie, Argus, Odette, Nana, Zhask, Pharsa, Angela, Gusion, Hanabi, Vale, Belerick, Thamuz, Minsitthar, Badang, Granger, Guinevere, Terizla, Lylia, Baxia, Masha, Wanwan, Silvanna, Yu Zhong

• Mobile Legends: Bang Bang

Sign up now, Make more friends, Enjoy with more features, Let you easily Fun Community.

You have to Login for download or view attachment(s). No Account? Register

x
You have to log in before you can reply Login | Register now.

Points Rules

Mobile Phone Version|Dark Room|Mobile Legends: Bang Bang Official Forum

2023-1-30 01:14 AM GMT+8

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

Quick Reply To Top Return to the list