Register now. Login
Mobile Legends: Bang Bang Return home

mabyus's space https://ec2-54-169-63-187.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com/?877529 [Favorites] [Copy] [Share] [RSS]

Blogs

Lên Lịch Cho Thợ Dễ Dàng Với Maby

Viewed 67 times2022-5-21 11:49 AM | Bang

Chủ tiệm :

- Chị Huệ hẹn 2h

- Chị Mai hẹn 3h

- Chị Đào hẹn 2h

Chủ tiệm : ULATROI, khung 2h bị thiếu mất 2 thợ rồi, làm thế nào bây giờ?

Maby : Đừng có lo, Maby cân hết, không bị ố dề ^^ !!!

Chủ tiệm : Tuyệt vời quá !!!


Pass By

Shocking

Shake Hand

Flower

Egg

Comments (0 Comment)

facelist doodle Graffiti

You have to be logged to leave a comment Login | Register now.

Mobile Phone Version|Dark Room|Mobile Legends: Bang Bang Official Forum

2022-12-6 07:08 PM GMT+8

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

To Top